گزارش بازدید از موسسه نیروی صلح بدون خشونت

مدیر عامل موسسه نیروی صلح بدون خشونت؛ خانم تیفانی ایستوم، بیست و سوم شهریور ماه امسال میزبان اعضای بنیاد گفتگو و دوستی ملل در دفتر کارشان در ژنو بود. در این جلسه که آقای هویبرت اولدنهویس، مدیر برنامه ریزی موسسه نیز حضور داشت، پس از معرفی اعضا و فعالیت های بنیاد در طول سال های اخیر، گزارش کوتاهی از مشکلات حقوق بشری که ایران در سال های اخیر به خاطر تحریم های یکجانبه متحمل شده است، ارائه شد.

مدیر عامل نیروی صلح همزمان با محکوم کردن پدیده استفاده کشورها از زبان تحریم افزود که؛ به خوبی از مشکلات حقوق بشری کشورهایی که تحریم شده اند، آگاه است. خانم ایستوم در ادامه درباره تمرکز موسسه در سال های اخیر بر روی رویه های کلان ایجاد صلح و ظرفیت سازی برای آن و محوریت دادن به مباحث کلان سیاسی و حقوقی و دور شدن از کارهای خرد و جزئی که سابق بر این انجام می شد، توضیحاتی ارئه دادند. در ادامه، قرار شد که در دیدارهای بعدی و همچنین از طریق مکاتبات ایمیلی؛ زمینه های همکاری در آینده مورد واکاوی قرار بگیرد.

نیروی صلح بدون خشونت یک سازمان بین المللی غیر دولتی است که مقر آن در ژنو- سوئیس می باشد.  هدف اولیه از تشکیل این سازمان در سال 2002؛ محافظت فیزیکی و غیرمسلحانه از غیرنظامیانی است که در درگیری های خشونت آمیز و بحران های بعدی گرفتار شده اند. حفاظت از غیرنظامیان غیرمسلح، به طور خاص، ترکیبی استراتژیک از روش‌ها و مهارت‌های تعامل غیرخشونت‌آمیز است که در جهت پیشگیری از خشونت، ارائه حفاظت فیزیکی مستقیم از غیرنظامیان در معرض تهدید، و تقویت زیرساخت‌های صلح محلی می باشد. این موسسه از چهار روش اصلی استفاده می کند: تعامل فعال، نظارت، ایجاد رابطه و توسعه ظرفیت.

خروج از نسخه موبایل