گفتگو و دیدار مشترک با مسئولان موسسه صلح قرطبه- دفتر ژنو

روز پنج شنبه، 24 ام شهریور ماه 1401، اعضای بنیاد گفتگو جلسه ای مشترک با مدیران موسسه صلح قرطبه در محل دفتر آن ها در ژنو داشتند. در این دیدار، دکتر عباس عروة؛ موسس و پایه گذار صلح قرطبه، آقای آلیستر دیویسون؛ مدیر اجرایی مجموعه، دکتر لخضر غطاس و خانم مگان لنوبل به عنوان مدیران برنامه موسسه حاضر بودند. در این دیدار که با استقبال بسیار گرم آنان روبه رو شد، بنیاد و فعالیت های آن بویژه در دو حوزه اساسی صلح و حقوق بشر از جمله برگزاری کنفرانس های سالانه ای با همین عنوان، ارائه شد.

نقاط اشتراک قابل توجهی میان دو موسسه وجود داشت که می توان در قالب مفهوم کوشش های فراگیر برای ایجاد صلح در غرب آسیا بر اساس تفسیری میانه رو از اسلام به آن اشاره کرد. دکتر عباس عروة در بخشی از اظهارات خود بیان داشت که؛ “رویکرد ما، شامل مشارکت دادن هر چه وسیع تر طرف های درگیر در منازعات، همراه با ایجاد فضای میانجیگری بین آن ها و فراتر از اعتمادزایی؛ همکاری کردن با این گروه ها و همچنین، استفاده از ابزار هایی نظیر برگزاری کارگاه ها؛ آموزش دادن به مردم، همکاری با رهبران مذهبی، سیاسی و شخصیت های دانشگاهی و سایر فعالیت های پژوهشی می شود.”

در بخش دیگری از این گفتگوها، مدیرعامل صلح قرطبه، از بنیاد برای حضور و شرکت در هفته صلح ژنو، دعوت به عمل آورد. این هفته که در نوامبر هر سال برگزار می شود، میزبان سازمان های غیر دولتی فعال در این حوزه است.

موسسه صلح قرطبه (CPI) یک سازمان غیرانتفاعی مستقل است که در زمینه پیشگیری از خشونت و ترویج صلح فعالیت می کند. هدف CPI تقویت منابع تحول تضاد نظری و عملی است و تجربه گسترده‌ای در زمینه‌های غرب آسیا و آفریقا دارد. این بنیاد به ترویج گفتگو و توانمندسازی مردم برای جلوگیری از خشونت و برای دگرگونی صلح آمیز درگیری در جوامعی که مسلمانان در آن زندگی می کنند، اختصاص دارد. این موسسه، روشی را ترویج می کند که با جوامع محلی، احزاب و گروه های درگیر و بازیگران صلح سازگار و پذیرفته شده است. از سال 2002، دسترسی و شبکه های منحصر به فردی را در کشورهایی که در آن کار می کند، توسعه داده است. دیدگاه CPI از شهر اندلس قرطبه الهام گرفته شده است: مرکز مشهور قرون وسطایی گفتگوی بین ادیان، و از ژنو: مرکز مدرن گفتگو و تبادل بین المللی بین مردم.

خروج از نسخه موبایل