04/09/2017

صلح و دوستی

مقدمه: در ادبیات قدیم پارسی صُلح هم‌معنای لغت آشتی و به معنای مقابل حزب و جنگ آمده است، در دوران معاصر مفهوم صلح گسترش یافته و […]
17/09/2017

قبرستان لهستانی ها در تهران، یادگار جنگ جهانی دوم

بعد از جنگ جهانی دوم برخی از اتباع اروپایی که خانه آنان ویران شده بود ابتدا به اتحاد جماهیر شوروی رفتند و بعد از حمله نازی […]
17/09/2017

مقاله حق بر صلح در نظام حقوق بین الملل

مقاله حق بر صلح در نظام حقوق بین الملل در پرتو رویه و عملکرد دیوان های کیفری بین المللی توسط دکتر حسین رستم زاد نکته: جهت مشاهده […]
17/09/2017

مقاله تأثیر دیوان های کیفری بین المللی بر تعریف جرم نسل زدایی

مقاله تأثیر دیوان های کیفری بین المللی بر تعریف جرم نسل زدایی توسط پویان بیگلری – لیلا رئیسی – محمود جلالی نکته: جهت مشاهده بهتر PDF […]
17/09/2017

مقاله تقابل حق دعوت به مداخله دولت حاکم

مقاله تقابل حق دعوت به مداخله دولت حاکم و حق تعیین سرنوشت داخلی مردم در حقوق بین الملل توسط : رضا نصیری لاریمی نکته: جهت مشاهده […]
21/09/2017
Iranians celebrate International Day of Peace

ایرانیان روز جهانی صلح را گرامی می دارند

هر ساله در21 سپتامبر، همه جا ،شاهد گرامیداشت روز جهانی صلح هستیم . مجمع عمومی سازمان ملل این روز را برای تقویت آرمان های صلح بین […]