درباره ما

درباره ما

درباره بنیاد

بنیاد گفتگو و دوستی ملل یک بنیاد غیر دولتی، غیر سیاسی، فرا مذهبی و غیر انتفاعی می باشد که به عنوان سازمانی فرا ملی و با اهداف بین المللی در راستای ارتقاء فرهنگ گفتگو و صلح جهانی تاسیس گردیده است.

چشم انداز

این سازمان تلاش می کند مفاهیم حقوق بشری، فعالیت های صلح جویانه و تجربیات شرکای خود را در کشورهای مختلف ترکیب نموده و جوامع مختلف را به استفاده از دموکراسی و گفتگو در حل منازعات مدنی و بین المللی به صورت مصالحه جویانه تشویق نماید. این بنیاد در تلاش است تا با هم اندیشی و بهره گیری از مباحث بین المللی، از جنگهای خانمان برانداز و آوارگی مردم که همه اقشار از عواقب آن و آثاری که در جوامع بشری می گذارد آگاه هستند جلوگیری کند. این امر با ایجاد وحدت بین مردم و ایجاد بنیادهای مردمی محقق می گردد تا بتوانند صلح و دوستی را بین جوامع بشری گسترده نمایند. این بنیاد درصدد استفاده از پتانسیل های موجود در جهان برای تلاش در جهت برقراری صلح و دوستی ملل و ایمن نمودن دنیا از هرگونه جنگ و نزاع است.

ماموریت

بنیاد سعی می کند در مناقشات داخلی و بین المللی که در دوران نزاع یا پسا نزاع به سر می برند، به شکل گیری گفت گوهای چند لایه در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی کمک نموده و اهداف زیر را پیگیری نماید:

 • ارتقاء فرهنگ صلح
 • تقویت احترام به گفتگو
 • توسعه و تقویت نهادهای دموکراتیک
 • ایجاد فضای آزاد اندیشی و دموکراسی
 • ایجاد محیط های دانش بنیان بین المللی برای تبادل دانش و ایجاد نزدیکی بین ملتها یا ترغیب و تسهیل مدلها و مکانیزم های مدیریت مردم محور
 • از بین بردن تعصبات قومی، قبیله ای و نژادپرستانه در جوامع بشری و ایجاد و گسترش برادری بین اقشار مردم
 • زنده کردن میراث فرهنگی، رسومات و آیین های انسان دوستانه ملتها در جهت ترویج صلح و برادری

پروژه های اصلی و اهداف استراتژیک

 • حفاظت از آزادی های بنیادی و حقوق بشر
 • ارتقاء زمینه های گسترش صلح مدنی
 • ارتقاء زمینه های گسترش صلح بین المللی
 • حفاظت از حقوق قربانیان در منازعات
 • بسترسازی در جهت گسترش گفتمان صلح مدنی و بین المللی
 • همکاری با سایر سمن های بین المللی در جهت ارتقاء گفتگو و صلح جهانی
 • ایجاد دفاتر بین المللی و واگذاری نمایندگی در سایر کشورهای دنیا
 • فرهنگ سازی، ایجاد نشست ها و گردهمایی ها در بخش های فرهنگی و آموزشی
 • تحقیق بر روی پروژه صلح بین الملل
 • درونی سازی مفاهیم مرتبط با صلح و گفتگو بدون نگاه قومی، مذهبی، نژادی و جنسیتی
 • ایجاد گروه های میانجی گر برای جلوگیری از نزاع های مدنی و بین المللی و اعلام آمادگی برای میانجی گری های سیاسی و تحقیق و تفسیر ریشه اختلافات
 • متصل نمودن افراد مذهبی متخصص برای رفع نزاع ها و اختلافات مذهبی بین ادیان یا مذاهب
 • همکاری و تعامل با سازمان ملل برای ایجاد بستری هماهنگ در سطوح بین المللی