شرکت در پنجاه و یکمین نشست عادی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

بیست و یکم شهریور ماه امسال، کاخ ملل میزبان 51 امین نشست عادی شورای حقوق بشر بود. یکی از وجوه تمایز نشست این دوره برای ایران و سمن های ایرانی، این بود که یکی از گزارشگران ویژه سازمان ملل؛ که بعد از 17 سال شانس حضور در ایران را به دست آورده بود، بنا بود که گزارش خود درباره تأثیر سوء اقدامات اجباری یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر در ایران را ارائه کند.

نظر به اهمیت اجلاس شورای حقوق بشر از یک سو؛ و جهت گیری های بنیاد گفتگو در مسیر افزایش فعالیت های خود در عرصه های بین المللی از سوی دیگر، مقرر شد که دو تن از کارشناسان بنیاد به همراه مدیر عامل محترم در این دوره از نشست شورا شرکت کنند. همچنین؛ به بهانه ارتباط دیرینه با خانم پروفسور دوهان؛ و حضور دستیاران و همراهان ایشان در بنیاد؛ کارشناسان موسسه در تلاش بودند که با شرکت در نشست جاری شورا؛ سهمی در نشان دادن موارد نقض حقوق بشر ناشی از تحریم های یکجانبه داشته باشد.

این سفر تقریبا به مدت یک هفته به طول انجامید. کارشناسان بنیاد در طول مدت حضور خود در ژنو، علاوه بر حضور در مقر سازمان ملل حین خوانش گزارش خانم دوهان، در جلسات دیگری از جمله گفتگوی تعاملی با گزارشگر ویژه درباره افغانستان و چندین رویداد جانبی شرکت داشتند.

علاوه بر برگزاری نمایشگاهی در صحن سازمان ملل، که حاصل همکاری های جمعی سمن های ایرانی حاضر در ژنو بود، کارشناسان بنیاد؛ نشستی جانبی درباره تأثیر منفی تحریم های یکجانبه بر افت استانداردهای حقوق بشر در ایران با حضور خانم دوهان برگزار کردند. در کنار آن، دیدارهایی با دیگر گزارشگران ویژه سازمان ملل و چندین سمنِ دارای مقام مشورتی سازمان ملل، داشتند.

 

خروج از نسخه موبایل